Simple Todo app

A simple Todo app based on indexDB.

Krijuar duke përdorur JavaScript, IndexedDB, CSS3, Asistencë Jo Në Internet, Shkronja & Shtypje

  • 84 parje