shuriken only one div! (works only in webkit)

use of box-reflect and filter

Krijuar duke përdorur CSS3

  • 86 parje
  • 2 komente

2 komente deri tani

Log in to add your own.

  1. marciofao tha,

    great!
  2. Obux tha,

    awesome...!!!!

Merrni Kodin Burim

Shkarkoni Kartelën ZIP · 1.57 KB të Burimit

Browse the Source

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen GPL.

Më tepër nga jotave_jv