Shadows

Using the stencil buffer to create shadows

Krijuar duke përdorur JavaScript, HTML5, Canvas, WebGL

  • 327 parje

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

This demo uses the stencil buffer, color mask and depth mask to create shadows.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 15.63 KB të Burimit

Browse the Source

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen Apache.

Më tepër nga tankworld