Screen Brightness

Simply to change the brightness with a slider.

Krijuar duke përdorur Pajisje, JavaScript, HTML5, CSS3, Celular

  • 229 parje
  • 2 komente

2 komente deri tani

Bëni hyrjen që të shtoni tuajin.

  1. netfuzzer0xff tha,

    <!-- aaaaaaaaaaa -->
  2. Chupzzz tha,

    Is it only for mobile, shure?

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 51.43 KB të Burimit

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen GPL.