Satellites Tracker

The app gives the viewing data of satellites to the user.

Krijuar duke përdorur Gjeovendëzim, JavaScript, HTML5, CSS3, Celular,

  • 286 parje
  • 0 komente

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

The app optimized for mobile screen uses geoLocation to determine the user's position and provide the vital details and data for satellites , which the user can choose .

Ende pa komente.

Bëni hyrjen që të shtoni tuajin.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 3.97 KB të Burimit

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen GPL.