Studioja Mozilla Demo

  • Parashtroni një Demo

Responsive Galleries

a photo gallery redone for the mobile web

Krijuar duke përdorur Gjeovendndodhje, JavaScript, HTML5, Multiprekje, CSS3,

  • 150 parje
  • 0 komente

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

Work on this demo has started last summer and have been continued for CSS Media Queries II challenge.

Apart from the implementation of responsive design (and better print formatting), I have changed parts of the layout and included cool features such as the ability to calculate the distance from the location where the photo was added.

I hope you enjoy this demo and like and share it if you do so :-)

Ende pa komente.

Regjistrohuni ose bëni hyrjen që të shtoni tuajën.

Merrni Kodin Burim

Shkarkoni Kartelën ZIP · 206.93 KB të Burimit

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen MPL/GPL/LGPL.

Më tepër nga danieldesira