Remixing Reality

WebGL Augmented Reality demo with Audio API goodness

Krijuar duke përdorur JavaScript, Canvas, Video, Audio, WebGL

  • 1336 parje

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

Part of the Mozilla Web O' Wonder

Credits:
Ilmari Heikkinen -- Code & music visualizer theme -- http://fhtr.org
Patric King & Su -- 3D models & site design -- http://houseofpretty.com
Charles J. Cliffe -- Music visualizer library -- http://cubicvr.org
Karhumauri -- Music -- http://myspace.com/karhumauri
Rainer Cvillink -- Video
Paul Rouget -- Hands -- http://paulrouget.com

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 3444.73 KB të Burimit

Browse the Source

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen GPL.