Purikura

Upload a picture, edit it, and save it.

Krijuar duke përdorur Pajisje, JavaScript, HTML5, Canvas, XMLHttpRequest

  • 93 parje

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

This app lets you upload a picture, and then play with it to edit it as you want.

You can then upload it to imgur, and also check the pictures that you already uploaded.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 141.12 KB të Burimit

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen Apache.

Më tepër nga nestoralvaro