Pure Css3 - Super Mario Bros

Pure Css3 - Super Mario Bros

Krijuar duke përdorur JavaScript, HTML5, CSS3

  • 251 parje
  • 0 komente

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

Protótipo do Super Mario Bros, feito com o Css3 para estudos, agora com implementação do áudio com HTML5, para conseguir testar da maneira totalmente correta use o browser Chrome.

Estou compartilhando espero que curtam.

Obrigado.

Ende pa komente.

Bëni hyrjen që të shtoni tuajin.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 563.62 KB të Burimit

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen Në Pronësi Publike (atje ku e lejon ligji).

Më tepër nga wel_lf