Pure CSS3 Clock simulation

A clock icon simulation in pure CSS3.

Krijuar duke përdorur HTML5, CSS3

  • 311 parje

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

This demo utilizes new '@keyframes' available in Webkit and newer Gecko browsers (with @-moz-keyframes) to simulate a very sleek and stylish clock icon, inspired by Apple and other designers.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 1.59 KB të Burimit

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen GPL.