Pure CSS Easter Eggs

Raining Easter Eggs

Krijuar duke përdorur CSS3

  • 71 parje

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

Raining Easter Eggs: The eggs are pure CSS ( the confetti is png).

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 8.5 KB të Burimit

Browse the Source

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen GPL.

Më tepër nga Thingography.com