Pure CSS Accordion

A Simple CSS Accordion with No jQuery

Krijuar duke përdorur CSS3

  • 218 parje
  • 2 komente

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

You will see the accordion float into the page if you are using Firefox 5, Webkit Browser or Chrome

2 komente deri tani

Bëni hyrjen që të shtoni tuajin.

  1. codepo8 tha,

    An overflow:hidden on the list items would make it look much smoother - the text reflow on zooming just looks weird.
  2. aniketpant tha,

    Alrite ... but i have a overflow:hidden on the list items ...
    Though thanks for the response :D

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 2.39 KB të Burimit

Browse the Source

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen BSD.

Më tepër nga aniketpant