Photobooth

Take a photo of yourself with some cool effects

Krijuar duke përdorur JavaScript, HTML5, Canvas, Video, Web Workers,

  • 216 parje
  • 0 komente

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

This is a small demo using the user media API.

It uses the camera connected to the PC to take a photo of yourself and combining it with some nice effects:
* Color Filter
* Sepia
* Black and White
* Inverted colors
* Mirror (vertical and horizontal)
* Blur

Ende pa komente.

Bëni hyrjen që të shtoni tuajin.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 10.82 KB të Burimit

Browse the Source

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen GPL.

Më tepër nga tleunen