Photo Mosaic Generator

Create photo-mosaics with thumbnails from Twitter follower list.

Krijuar duke përdorur Web Workers, JavaScript, HTML5, Canvas, Merr dhe Vër,

  • 130 parje

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

Mosaic Generator creates photo mosaics with thumbnails fetched from Twitter follower list.

Provide a twitter username (preferably someone with a lot of followers) and Drag&Drop an image to run this demo.

It uses YQL and Titter API to fetch the thumbnails. Thumbnails are cached using localStorage. Photomosaics are generated using WebWorkers.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 44.46 KB të Burimit

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen GPL.