Photo editor

Client-side photo editor with Web Workers

Krijuar duke përdorur JavaScript, HTML5, Canvas, Web Workers,

  • 292 parje
  • 1 komente

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

This tools offers some basic photo adjustments tools. Individual operations are implemented using Web Workers to improve performance and responsiveness.

Implemented features:

- open (from URL, from local file, from clipboard)
- save (via HTML5 download attribute)
- scale, crop
- normalize, histogram, adjust levels
- adjust color balance, invert colors
- desaturate
- fully editable history

1 koment deri tani

Bëni hyrjen që të shtoni tuajin.

  1. jalboyeo tha,

    example

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 92.6 KB të Burimit

Browse the Source

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen BSD.

Më tepër nga ondras