PeerJS

WebRTC audio/video stream and data channels with PeerJS.

Krijuar duke përdorur JavaScript, XMLHttpRequest, WebSockets, Audio, Video

  • 325 parje

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

This demo shows you how to use PeerJS to leverage the power of WebRTC audio/video streams and data channels.

Full documentation at peerjs.com/docs.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 52.37 KB të Burimit

Browse the Source

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen Në Pronësi Publike (atje ku e lejon ligji).