Optical Flow effects

Optical Flow using WebRTC getUserMedia

Krijuar duke përdorur JavaScript, Canvas, Video, WebGL

  • 386 parje
  • 0 komente

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

An experiment using WebRTC's getUserMedia feature to access the user's webcam and perform some effects using optical flow. Coded using oflow.js and three.js.

Ende pa komente.

Bëni hyrjen që të shtoni tuajin.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 105.47 KB të Burimit

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen GPL.

Më tepër nga spite