n-puzzle

This game is basic implementation of n-puzzle problem.

Krijuar duke përdorur JavaScript, HTML5, CSS3, Asistencë Jo Në Internet, Shkronja & Shtypje

  • 177 parje
  • 1 komente

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

This is a simple game written in javascript. The n-puzzle is a classical problem for modelling algorithms involving heuristics.The 15-puzzle (also called Gem Puzzle, Boss Puzzle, Game of Fifteen, Mystic Square and many others) is a sliding puzzle that consists of a frame of numbered square tiles in random order with one tile missing, the puzzle is called the 15-puzzle or 16-puzzle named, respectively, for the number of tiles and the number of spaces. The object of the puzzle is to place the tiles in order by making sliding moves that use the empty space.

1 koment deri tani

Bëni hyrjen që të shtoni tuajin.

  1. dj0 tha,

    Sliding puzzle solution (click on empty field):
    https://developer.mozilla.org/de/demos/detail/puzzle

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 3.23 KB të Burimit

Browse the Source

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen GPL.