Multitasq

A reimagination of the todo list

Krijuar duke përdorur SVG, JavaScript, HTML5, Celular, Asistencë Jo Në Internet

  • 97 parje

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

Ditching the idea of a glorified paper task list, this project aims to model how people truly get stuff done: in a hierarchy of constantly changing, expanding, and contracting ideas. It was built on the scalability of SVG to let the user step back and see the big picture as easily as they can focus down on the tiniest detail.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 115.38 KB të Burimit

Browse the Source

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen BSD.

Më tepër nga justinmc