move.js

Control the presentation with your body

Krijuar duke përdorur JavaScript, HTML5, Canvas, CSS3, Video

  • 125 parje
  • 0 komente

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

move.js on GitHub: https://github.com/skycocker/move.js

Ende pa komente.

Bëni hyrjen që të shtoni tuajin.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 13.33 KB të Burimit

Browse the Source

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen BSD.