Moon wars

online tanks game

Krijuar duke përdorur JavaScript, HTML5, Canvas, WebSockets, Audio

  • 230 parje

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

HTML5 based tank game.

Features:
* 15 combat units
* 3 unique countries
* 6 maps
* single player
* multiplayer (disabled, implemented websckets do not work on https, sorry)
* many game variations
* full screen support
* HTML5 technologies: JS, Websockets, canvas

Multiplayer version - http://viliusle.github.io/vl-tanks/

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 2136.53 KB të Burimit

Browse the Source

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen GPL.

Më tepër nga viliusl