miniPaint

Online graphics editing tool using HTML5.

Krijuar duke përdorur HTML5, Canvas, Merr dhe Vër, Kartela, Asistencë Jo Në Internet,

  • 1044 parje

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

NEW DEMO VERSION: http://viliusle.github.io/miniPaint/
code: https://github.com/viliusle/miniPaint

Online graphics editing tool use HTML5 technologies like Canvas, Offline support,
Drag and Drop.

Features: open, edit, save images, various drawing tools like Magic Wand tool, Clone tool,
erase, fill, colour picker, colour selector, layers, pencil, brush, shapes, trim, flip,
rotate, resize, Lanczos resample, transparency, zoom, grid, EXIF data, crop,
export/import layers data, paste from clipboard, 25 various filters including blur, Tilt Shift.

Key features: layers, transparency, offline graphics editing.

It works in all modern browsers that support HTML5.

Used libraries:
JQuery http://jquery.com/
Menu http://blog.geotitles.com/2011/09/creating-the-new-top-black-bar-found-in-google-and-all-its-products/
ImageFilters.js https://github.com/arahaya/ImageFilters.js
glfx.js http://evanw.github.io/glfx.js/
html5slider.js https://github.com/fryn/html5slider
exif.js https://github.com/jseidelin/exif-js

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 313.49 KB të Burimit

Browse the Source

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen GPL.

Më tepër nga viliusl