Memory Cube

Memory cube is a memory game inside a 3D cube made in JS, HTML & CSS.

Krijuar duke përdorur JavaScript, CSS3, Celular, Asistencë Jo Në Internet, Shumë-prekje

  • 256 parje
  • 1 komente

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

Play this amazing memory game inside a cube. Find the pair of the cards that are hidden in the different faces of the cube.

It works in mobile, tablet and desktop modern browsers.

Offline support. You can play it without an Internet conexion.

It uses:
- zepto.js: http://zeptojs.com/
- touchable.js: https://github.com/dotmaster/Touchable-jQuery-Plugin
- sass: http://sass-lang.com/

Notes:
It don't work in any version of IE because the lack of support of the CSS rule "transform-style: preserve-3d".

1 koment deri tani

Bëni hyrjen që të shtoni tuajin.

  1. AdmTal tha,

    This is really slick! I like this new take on memory. Makes me want to play on top of different shapes, perhaps an octahedron.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 8195.07 KB të Burimit

Browse the Source

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen GPL.

Më tepër nga tx2z