Memory boost

It a game

Krijuar duke përdorur Shumë-prekje, JavaScript, HTML5, Canvas, CSS3,

  • 301 parje
  • 1 komente

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

This a memory testing game where the user has to reveal each box at the minimum time . Two consecutive box will open only if the two pictures behind the box are same otherwise it will hide again . so the user needs to remember the position of each picture. the one who completes the fastest wins.

1 koment deri tani

Bëni hyrjen që të shtoni tuajin.

  1. quenquen tha,

    Nice! Could implement a scoreboard to keep track of the time spent on solving the game!

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 74.27 KB të Burimit

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen GPL.