Meet me there

A demo that puts geolocation information as a QR code on pictures taken with Camera API

Krijuar duke përdorur Gjeovendëzim, JavaScript, Canvas, Celular, XMLHttpRequest,

  • 229 parje
  • 0 komente

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

Meet me there is a demonstration utilizing the Camera API and HTML5 Canvas.
You can take a photo and mark it with a QR code of your current position. After creating your image you can easily upload and share the picture with your friends who then can go ahead, scan the picture's code and know where to find you :)

Ende pa komente.

Bëni hyrjen që të shtoni tuajin.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 10.43 KB të Burimit

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen GPL.

Më tepër nga pa7