Locate it

Store your favorite places to share them with friends or to get back to them later.

Krijuar duke përdorur Gjeovendëzim, JavaScript, HTML5, CSS3, Celular

  • 176 parje
  • 0 komente

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

You can store a club that you liked, an incredible shop you found by random or your auntie's house.

Store all these places you like to easily get there later on. You can also share these places with your friends so they can find the way to get there.

Ende pa komente.

Bëni hyrjen që të shtoni tuajin.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 285.94 KB të Burimit

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen MPL/GPL/LGPL.

Më tepër nga nestoralvaro