Let's open the door

A simple example of what today's web technologies can be used to create

Krijuar duke përdorur JavaScript, HTML5, CSS3, Audio,

  • 152 parje
  • 0 komente

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

Gone are the days when web technologies were just used to share plain data on the web.

This example just shows how new web technologies and APIs like the <audio> element can be used to create interactive pages and give a web application/pages a professional touch.

But this is just the beginning, the possibilities are endless.

Note: Doesn't works with old browsers. Please use a new browser which supports the new web technologies.

Ende pa komente.

Bëni hyrjen që të shtoni tuajin.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 397.93 KB të Burimit

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen GPL.

Më tepër nga depy