JS-chromaKey

Create a dynamic chroma key effect with your camera

Krijuar duke përdorur Pajisje, JavaScript, HTML5, Canvas, Video,

  • 198 parje
  • 0 komente

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

Chroma key is a technique that removes pixels that match with a given color from a scene.
This way, movies and ads can pretend actors are in a very different place, when they are actually in a green room.

This demos uses:
- canvas
- video
- getUserMedia
- input of type range

Use the range input to change the depth/sensitivity of the effect.
Click on the image coming from your camera to specify the color you want to remove.

Ende pa komente.

Bëni hyrjen që të shtoni tuajin.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 190.37 KB të Burimit

Browse the Source

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen Apache.

Më tepër nga felipenmoura