JqEditor

This is a editor for writing Jquery codes with syntax suggestion

Krijuar duke përdorur JavaScript, HTML5, CSS3, Kartela,

  • 171 parje
  • 2 komente

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

JqEditor is an editor for writing Jquery codes. It has syntax suggesting feature along with new, open, save local javascript files. Select all text, finding and replacing text and goto line feature is also available for the same. This very light weight tool for writing code in jquery.

2 komente deri tani

Bëni hyrjen që të shtoni tuajin.

  1. sou.17.pal tha,

    Looks different and attractive one! I like it and I think it will grab the attention of readers. Thanks for sharing this...Great job!
  2. calvin tha,

    I get an error due to it using String.toLowerCase(charCode) when it means to use charCode.toLowerCase()

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 156.63 KB të Burimit

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen GPL.