Jigsaw Puzzle

Jigsaw puzzle builder

Krijuar duke përdorur JavaScript, Merr dhe Vër, Canvas,

  • 284 parje
  • 0 komente

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

This is a Jigsaw puzzle builder using javascript. click and drag the pieces. double click to rotate.

Ende pa komente.

Bëni hyrjen që të shtoni tuajin.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 58.27 KB të Burimit

Browse the Source

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen Në Pronësi Publike (atje ku e lejon ligji).

Më tepër nga Darbicus