JetAttack

Easy and Simple game using HTML 5

Krijuar duke përdorur JavaScript, HTML5, CSS3, Audio, Kartela,

  • 171 parje
  • 2 komente

2 komente deri tani

Bëni hyrjen që të shtoni tuajin.

  1. dj0 tha,

    game.js was not found on this server
  2. omatt tha,

    Demo doesn't work - I used Firefox 19.0.2

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 0.42 KB të Burimit

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen Në Pronësi Publike (atje ku e lejon ligji).