Javascript Mosaic Generator

Mosaic generator is a project that allows to create beautiful and stunning mosaic with hundres of smaller photos taken from Instagram. It doens't matter what you choose to create, the result will be so cool and the app is ex

Krijuar duke përdorur Merr dhe Vër, Canvas, CSS3, Web Workers, Shkronja & Shtypje,

  • 354 parje
  • 0 komente

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

Mosaic generator is a project created by some talented people. It allows to create beautiful and stunning mosaic with hundreds of smaller photos taken from Instagram. It doesn't matter what you choose to create, the result will be so cool and the app is extremely easy to use.

Ende pa komente.

Bëni hyrjen që të shtoni tuajin.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 350.76 KB të Burimit

Browse the Source

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen GPL.