Janpu

Jump as high as you can.

Krijuar duke përdorur JavaScript, HTML5, CSS3

  • 132 parje
  • 0 komente

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

Janpu (jap. for 'jump') was created by Michal Budzynski and Krystian Siemiatkowski in Javascript game framework mibbu, just like Michal's last game, OpenOdyssey. We create Janpu to draw public attention to problems in Japan after disasters from March 11th 2011. You like our game? Donate Japan kids on UNICEF page to make a secure, tax-deductible donation to the U.S. Fund for UNICEF and 100% of your donation will go to Japan.

Ende pa komente.

Bëni hyrjen që të shtoni tuajin.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 402.12 KB të Burimit

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen MPL/GPL/LGPL.

Më tepër nga michalbe