Iris Shopping List

Simple Firefox OS application to manage shopping lists.

Krijuar duke përdorur JavaScript, HTML5, CSS3, Asistencë Jo Në Internet, Celular

  • 77 parje

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

I have written a Firefox OS tutorial to create an application from scratch using Iris. Iris is a js library that gives structure to web applications by providing templates, UI components, screens and resources.

<a href="http://www.thegameofcode.com/2013/06/building-firefox-os-and-iris-app.html">http://www.thegameofcode.com/2013/06/building-firefox-os-and-iris-app.html</a>

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 211.48 KB të Burimit

Browse the Source

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen BSD.