Studioja Mozilla Demo

  • Parashtroni një Demo

IndexedDB NoSQL query

Demonstrate scalable query with multiple filters and sorting

Krijuar duke përdorur JavaScript, HTML5, IndexedDB

  • 315 parje
  • 0 komente

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

This is an example web application to demonstrate YDN-DB IndexedDB wrapper library and performance measurement.

Two classes of query patterns are compared: composite index query and sorted merge key joining query.

Ende pa komente.

Regjistrohuni ose bëni hyrjen që të shtoni tuajën.

Merrni Kodin Burim

Shkarkoni Kartelën ZIP · 57.27 KB të Burimit

Browse the Source

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen Apache.