IndexedDB Editor

Editor for all your IndexedDB databases and ObjectStores

Krijuar duke përdorur Formularë, JavaScript, IndexedDB,

  • 222 parje

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

Functional demo in FF 10+ available at: http://twolfson.github.com/IndexedDB-Editor/

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 9.11 KB të Burimit

Browse the Source

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen Në Pronësi Publike (atje ku e lejon ligji).

Më tepër nga twolfson