HTML5 VJing Tool

It's a VJ tool, coded in Javascript using HTML5

Krijuar duke përdorur CSS3, Audio, Video, Merr dhe Vër, Kartela,

  • 228 parje

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

It's a very basic HTML5 VJing tool, based on tools such as Threepixels' Zelsius or XPLSV/Jordi Ros's Neon, coded in Javascript, all client-side.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 6809.51 KB të Burimit

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen GPL.

Më tepër nga spite