GeoTwit

see what others in your area are tweeting

Krijuar duke përdorur Gjeovendëzim, JavaScript, CSS3, Kartela, XMLHttpRequest,

  • 108 parje

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

P.S: The demo is incomplete but the UI highlights some ideas that I would implement in such a Twitter client. Please also note that I have only included self-written code on the client-side.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 4.89 KB të Burimit

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen MPL/GPL/LGPL.

Më tepër nga danieldesira