Five Corners

A Foursquare client, focused on fast and easy checkin.

Krijuar duke përdorur Gjeovendëzim, HTML5, CSS3, Celular, Asistencë Jo Në Internet

  • 104 parje

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

Five Corners is a Foursquare client that uses W3C GeoLocation API to get device position and show nearby venues. The position is also used when adding venue to pre-fill address data, taking advantage of Firefox's extension to the position object or using Google reverse geocoding services.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 91.93 KB të Burimit

Browse the Source

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen GPL.