FavMyGeoPlaces

Save your favorite places with Geolocation

Krijuar duke përdorur Pajisje, Gjeovendëzim, HTML5, Shumë-prekje, Celular,

  • 110 parje

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

With this application you will never forget the place where all those places you visit daily. With FavMyGeoPlaces have the opportunity to come back at your life and practice how to get to places.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 47.71 KB të Burimit

Browse the Source

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen GPL.

Më tepër nga Gioyik