Falling Cubes

Bullet physics + CubicVR.js WebGL

Krijuar duke përdorur JavaScript, WebGL

  • 378 parje
  • 0 komente

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

Bullet, compiled from C++ to JS using Emscripten, is used to simulate some falling cubes. CubicVR.js is used to render them using WebGL.

Ende pa komente.

Bëni hyrjen që të shtoni tuajin.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 543.28 KB të Burimit

Browse the Source

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen BSD.

Më tepër nga azakai