Expose line drawing

Click and reveal the hidden image with a cool organic effect

Krijuar duke përdorur Canvas, WebGL

  • 1529 parje
  • 0 komente

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

In this demo a well known technique called reaction diffusion is used to create a cool looking organic effect of a hand drawn image gradually appearing when the user clicks the canvas. Read about it here:
http://www.udart.dk/2013/12/26/webgl-experiment-expose-line-drawing/

Ende pa komente.

Bëni hyrjen që të shtoni tuajin.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 2854.05 KB të Burimit

Browse the Source

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen GPL.

Më tepër nga vibber