Display and order images

Displays image files and allows to sort them

Krijuar duke përdorur JavaScript, HTML5, CSS3, Merre dhe Vëre, Kartela

  • 323 parje
  • 0 komente

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

With the button, you can load and display one or several image files, after displaying the files you can sort them through drag and drop. We recommend using small files.

Ende pa komente.

Log in to add your own.

Merrni Kodin Burim

Shkarkoni Kartelën ZIP · 1.72 KB të Burimit

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen MPL/GPL/LGPL.

Më tepër nga pho