dialog.css

Pure CSS dialogs

Krijuar duke përdorur HTML5, CSS3

  • 113 parje
  • 0 komente

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

This demo features dialogs written entirely in CSS3. They run more smoothly then javascript-based dialogs, and support most major browsers! (IE is not supported yet, but I am working on it.)

There are a few bugs and I am planning to add test features to make it more interesting; stay tuned!

Ende pa komente.

Regjistrohuni ose bëni hyrjen që të shtoni tuajën.

Merrni Kodin Burim

Shkarkoni Kartelën ZIP · 19.98 KB të Burimit

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen MPL/GPL/LGPL.

Më tepër nga Joshua-S