Daily Snapshot

Use the Camera API to take a daily snapshot and store it all locally with IndexedDB

Krijuar duke përdorur JavaScript, HTML5, IndexedDB, Asistencë Jo Në Internet, Pajisje,

  • 137 parje

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

Uses the Camera API to take a picture, and then stores that picture locally with IndexedDB, so that it can be used completely offline. A separate worker could then sync the images to an online backup.

Uses (probably not in the cleanest way) AngularJS, as well as Twitter Bootstrap, which makes it somewhat responsive.

Tested with Firefox Nightly on Android, as well as Aurora on OSX.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 140.15 KB të Burimit

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen Apache.

Më tepër nga Colin