CSS3 support check

First pure CSS3 compatibility check!

Krijuar duke përdorur HTML5, CSS3

  • 297 parje
  • 0 komente

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

This test checks which CSS3 tags are supported by using the @supports at-rule.

The @support rule is supported in Firefox 22+, Opera 12+, Goole Chrome 28+ and Iron 28+.
Webkit (Maxthon, Safari...) and Trident (Internet Explorer) doesn't support the @supports at-rule yet.

---------------------------

Dieser Test prüft mit der @supports-Regel, welche CSS Tags von deinem Browser unterstützt werden.

Die @supports-Regel wird von Firefox 22+, Opera 12+, Goole Chrome 28+ und Iron 28+ unterstützt.
Webkit (Maxthon, Safari...) und Trident (Internet Explorer) unterstützen die @supports-Regel noch nicht.

======================

v 0.9:
-Blink (Google Chrome, Iron...) 28 supports the CSS3 @supports-Rule by default

v 0.8:
-Firefox 22 supports the CSS3 @supports-Rule by default
-Note for Blink engine added

v 0.7:
-Notice for browser support updated

v 0.6:
-Notice for Firefox 18
-@namespace support check

v 0.5:
-More Prefixed Tags
-@supports support check

v 0.4:
-More CSS Tags
-CSS Rules
-Legend

v 0.3:
-Navigation
-Trident Tags
-Dynamic layout

v 0.2:
-Presto Tags
-Webkit Tags

v 0.1:
-CSS Tags
-Gecko Tags

Ende pa komente.

Bëni hyrjen që të shtoni tuajin.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 21.64 KB të Burimit

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen GPL.

Më tepër nga SJW