Convolution Matrix

Apply Convolution Matrix on images

Krijuar duke përdorur Merr dhe Vër, Canvas, Web Workers

  • 187 parje
  • 0 komente

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

Apply Convolution Matrix on image for obtaining effects like edge, blur, sharpen, emboss, gaussian.
Drag and drop your image and see the result!

Ende pa komente.

Bëni hyrjen që të shtoni tuajin.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 319.18 KB të Burimit

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen GPL.