Clockwise

A real time analogue clock with arcs, instead of hands, to indicate time.

Krijuar duke përdorur JavaScript, HTML5, CSS3, Asistencë Jo Në Internet

  • 352 parje
  • 0 komente

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

The arc length indicates the real time. The red arc, for instance, expands through 6 degrees in every second.

It works perfectly well with IE, Chrome and Safari.

Ende pa komente.

Bëni hyrjen që të shtoni tuajin.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 13.97 KB të Burimit

Browse the Source

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen MPL/GPL/LGPL.

Më tepër nga Vivax-Solutions