Cellular Automaton

The Demo simulates an elementary cellular automaton.

Krijuar duke përdorur JavaScript, HTML5, Canvas

  • 154 parje
  • 0 komente

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

The evolution steps of the automaton are displayed with the help of the HTML Canvas element.

The user can define:
* the number of steps shown on the screen
* the rule, which is used to update the automaton
* the initial conditions

For an introduction to elementary cellular automata see
http://mathworld.wolfram.com/ElementaryCellularAutomaton.html

The Demo is also available as a Windows Store app
http://apps.microsoft.com/windows/app/cellular-automaton/382f7b37-19e2-4e3e-9599-bdd808d5d0b0

Demo tested with Internet Explorer 10 and Firefox 24.

Ende pa komente.

Bëni hyrjen që të shtoni tuajin.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 176.26 KB të Burimit

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen GPL.