Bootcamp WebGL

Bootcamp 3rd person shooting game demo

Krijuar duke përdorur JavaScript, HTML5, Web Workers, Audio, WebGL

  • 863 parje
  • 0 komente

Më Tepër Rreth Kësaj Demoje Nga Autori

Bootcamp 3rd person shooting game demo

Developed on qtek webgl engine(https://github.com/pissang/qtek)

Scene from stealth project of Unity3D
https://unity3d.com/learn/tutorials/projects/stealth

Soldier from bootcamp project of Unity3D
http://u3d.as/content/unity-technologies/bootcamp/28W

Ende pa komente.

Bëni hyrjen që të shtoni tuajin.

Rreth kësaj Demoje

Shkarkoni Kartelën ZIP · 117497.79 KB të Burimit

Browse the Source

Kjo demo është hedhur në qarkullim nën lejen BSD.